הרשמה

לצורך הפקת תג משתתף אנא מלא את הפרטים הבאים באנגלית

פרטים אישיים

תואר
שם פרטי*
שם משפחה*
כתובת למשלוח דואר*
אי-מייל*
נייד*
טלפון בבית
טלפון בעבודה

בחירת אפשרויות הרשמה
משתתף הבוחר באפשרות הראשונה או השנייה, ארוחת הערב ביום שיש כלולה במחיר האפשרות הראשונה והשנייה
במידה ובחרת באפשרות השלישית, ניתן להירשם בתשלום נוסף לארוחת הערב ביום שישי.

סה"כ לתשלום

דמי רישום לחבר הנאמנים ה-81 (בש"ח)

בחירת אמצעי תשלום

אמצעי תשלום